depokitap.com Hızlı ve güvenli. Burada alışveriş çok kolay.
Kategoriler

Görüntülü Dershane SMMM Staja Başlama Eğitim Seti 94 DVD + Rehberlik Kitabı

Görüntülü Dershane SMMM Staja Başlama Eğitim Seti 94 DVD + Rehberlik Kitabı
Etiket Fiyatı 350,00 TL (KDV Dahil)

İNDİRİMLİ : 249,99 TL (KDV Dahil)
Havale İndirimli: 242,49 TL (KDV Dahil)
Bu üründe kargo bedava...
Hızlı Satın Al
Sepete Ekle
Biz Sizi Arayalım Ürünü Önerin Demo İzleyin

Görüntülü Dershane SMMM Staja Başlama Eğitim Seti 94 DVD + Rehberlik Kitabı Özellikleri

Tanıtım Videosunu İzlemeden Karar Vermeyin!SMMM Staja Başlama Görüntülü Eğitim Seti
SMMM Görüntülü Eğitim Seti 94 DVD + Rehberlik Kitabı

Türkiyenin En Geniş İçeriğine Sahip SMMM Görüntülü Eğitim Seti (YENİ ÇIKTI)
Çalışma Ortamı: DVD Player - Bilgisayar - Playstation - TV ortamlarında çalışma imkanı

SMMM Staja Başlama Hukuk Grubu Dersleri
-
Temel Hukuk
- Borçlar Hukuku
- 3568 Meslek Hukuku
- Türk Ticaret Hukuku
- Türk Vergi Hukuku
- 4857 İş Hukuku
- 5510 SGK

SMMM Staja Başlama Muhasebe Grubu Dersleri
- Finansal Muhasebe
- Maliyet Muhasebesi
- Muhasebe Denetimi
- Mali Analiz ve Tablolar
- Şirketler Muhasebesi
- TMS (Türkiye Muhasebe Standartları)

SMMM Staja Başlama EKO-MALİYE Grubu Dersleri
- İktisat
- Kamu Maliyesi

SMMM Sataja Başlama Genel Kültür Genel Yetenek
- SMMM Tarih
- SMMM Tükçe
- SMMM Matematik

SMMM Staja Başlama Ders Çalışma Metodları 1 DVD

Telefonla Sipariş Hattı: 0 212 853 5571


- Profesyonel TV Stüdyosunda HD Kalitede Çekimler
- Her Ders Kendi Alanında Uzman Öğretmenler Tarafından Anlatılmıştır.
- Dersler Konu Konu Başlıklar Halinde Anlatılmıştır.
- Her Konuya Ait Soru Çözümleri Öğretmen Tarafından Yapılmıştır.
- Dersin Sonunda Son 5 Yılın Soruları Adım Adım Çözülmüştür.
- Hangi Konudan Kaç Soru İle Karşılaşabileceğiniz Detaylı Bir Şekilde Anlatılmıştır.
- Türkiyede Bir İlk Olarak Hazırlanmış Güncel İçeriğe Sahip TEK ve YENİ HAZIRLANMIŞ Görüntülü Eğitim Setidir.

SMMM Mesleğine Giriş Sınavı İçindir:

Neden Görüntülü SMMM Eğitim Seti?

1- Güncel Olarak Hazırlanmış Olması
2- Profesyonel Öğretmenler Tarafından Anlatılmış Olması
3- Konuların Ünitelendirilerek Anlaşılır Bir Şekilde Sunulması
4- Konulara Ait Çıkabilecek soru Tiplerinin Bolca Öğretmen Tarafından Çözülmesi
5- Her Derse Ait Çıkmış Son 5 Yılın Sorularının Adan Zye Adım Adım Çözülmesi
6- Dershaneye Binlerce TL Harcamanızı Engellemesi
7- Dershanedeki Eğitimin Daha Kaliteli Bir Halde Sunulması
8- Anlamadığınız Konuları ve Çözmekte Zorlandığınız Soru Tiplerini Tekrar Tekrar İzlemenize Olanak Sağlaması
9- Zamanınızı İyi Değerlendirmenizi Sağlaması

Konuların Anlatımı Nasıldır?

1- Konular Ana Başlıklarına Göre Ünitelendirilerek Sizlerin anlayabileceği Bir Şekilde Anlatılmıştır.
2- Demo Görüntülerindeki İzleminiz Zaten Konuların Nasıl Anlatıldığı İle İlgili Sizlere Daha Detaylı Bir Fikir Sunacaktır.

Soru Çözümleri Nasıldır?

1- Soru Çözümleri Her Konunun Sonunda Öğretmen Tarafından Adım Adım ve Açıklayıcı Bir Şekilde Çözülmüştür.
2- Çıkmış Son 5 Yılın Soruları Adım Adım Çözülmüştür.
3- Çıkabilecek Soru Tipleri Karma Sorular Altında Öğretmen Tarafından Çözülmüştür.
4- Örnek Soru Çözümü Demo Olarak Sunulmuştur.

Set Güncelmidir?

1- Set Son Güncel SMMM Müfredatı Baz Alınarak Hazırlanmıştır.
2- Örneğin 2011 SMMM Sınav Soru Çözümleri Set İçerisinde Yer Almaktadır.
3- 2012 - 2013... Her Yıl Yapılacak SMMM Sınav Soruları Öğretmenler Tarafından Çözülerek Set İçerisine Konulacaktır.
4- Konu Değişikleri Sete İlgili Dersin Öğretmeni Tarafından Hazırlanarak İlave Edilecektir.
5- Bu Şekilde Güncelliğini Sürekli Sağlayacak Bir Biçimde Hazırlanmıştır.

Temel Hukuk
- Hukuk Nedir
- Sosyal Hayatı Düzenleyen Kuralar Nelerdir
- Hukuk Kurallarının Yaptırımları
- Hak ve Türleri
- Kişilik Ve Türleri
- Kişiliğin Başlangıcı

3568 Sayılı Kanun (Meslek Hukuku)

- SMMM Mesleğinin Doğuşu
- SMMM Mesleğinin Amacı
- SMMM Mesleğinin
- SMMM Giriş Genel Şartları
- SMMM Giriş Özel Şartları
- SMMM Meslek Ünvanının Haksız Kullanılması
- Staj ve Staj Süresinden Sayılan Hizmetler
- Yabancı SMMM Mensuplarının Durumu
- YMMM Mesleğine Giriş Şartları
- SMMM İle YMM Arasındaki Farklar
- Meslek Odası Organları ( Kurulları)
- Oda Genel Kurlunun Görevleri
- Odanın Yönetim Kurulunun Görevleri
- Oda Toplantıları
- Odanın Gelirleri
- Birliğin Organları
- Birliğin Geliri
- Birliğin Toplantıları
- Disiplin Yönetmeliği
- Staj Yönetmeliği
- Staja İlişkin Esaslar
- Stajın Hedefi
- Meslek İle ilgili Sırlar
- Meslek Mensubunun Uyması Gereken Kurallar
- Sözleşmeler
- Örnek Soru Çözümleri
- Çıkmış sınav soruları çözümü


Vergi Hukuku

- Vergi Hukukunun Tanımı ve Bölümleri
- Vergi Hukukunun Tarihsel Gelişimi
- Muafiyet-İstisna-Peçeleme-Kıyas
- Vergi Hukukunun Diğer Hukuklarla İlişkileri
- Kavramlar
- Vergi Hukukunun Kaynakları
- Vergi Hukuku Nelerden Oluşur
- Vergi Hukukunda Yorumlar
- Vergi Yükümlüsü ve Sorumlusu
- Vergi Hukukunda Teselsül
- Kimler Vergi Mükellefi Olur
- Vergilendirme süreci
- Vergide Tarh Çeşitleri
- Vergi Tarhında Ön Hazırlayıcı İşlemler
- Vergi Yoklamasın yetkili Olanlar
- Takdir Komisyonu
- Vergi Denetimi Süreçleri
- Vergi Süreleri
- Yasal Süreyi Uzatan Nedenler
- Vergi Borcunun Sona ermesi
- Vergi Cezasının Sona ermesi
- Gecikme Zammı ve Faizi Kavramları
- Tahakkuk Zaman Aşımı
- Tahsil Zaman Aşımı
- Vergi Alacağının Güvence Altına Alınması
- Vergi Hukukundaki Mahkemeler
- Vergi Suçları
- Soru Çözümleri
- Çıkmış soru Çözümleri

Ticaret Hukuku

- Ticaret Hukukuna Giriş
- Tanım
- Ticaret hukukunun İşlevleri
- Arizi Kazanç
- Ticari İşletmenin Unsurları
- Ticari İşletmede Devir
- Haksız Rekabet
- Haksız Rekabette Açılacak Davalar
- Ticari Defterler
- Defter Türleri
- Ticaret Ünvanları
- Ticari Davalarda Hüküm Süreleri
- Ticaret Sicilinin İşleyişi
- Ortaklıklar
- Kıymetli Evraklar Hukuku
- Kıymetli Evrak Türleri
- Örnek Soru Çözümleri
- Çıkmış soru Çözümleri


İktisat Maliye (Ekomaliye)

- İktisat Teorisine Giriş
- İktisat Biliminin Özellikleri
- İktisat Biliminin İlgilendiği Konular
- Tüme Varım Tümden Gelim Kavramları
- İktisadın Bölümleri
- İktisadın Ekonomik Birimleri
- İhtiyaç Kavramı
- İhtiyacın Özellikleri
- Mal-Hizmet-Fayda
- Sistemler
- İktisadi sistemler
- Arz ve Talep
- Piyasanın Denge Koşulu
- Piyasa Türleri
- Faktör Gelirleri
- Makro İktisat
- Mikro İktisat
- Değer Paradoksu Kavramı
- Maliye
- Kamu Maliyesine Giriş
- Kamu Harcamalarının Gerçek Artış Nedenleri
- Kamu Harcamalarının Görünürde Artış Nedenleri
- Fayda-Maliyet Analizi
- Bütçe ve Bütçe Çeşitleri
- Türk Bütçe Sistemi
- Yerel Yönetimler
- Belediye Bütçeleri Türleri
- İl Özel idare Bütçeleri
- Köy Gelirleri
- Örnek Soru Çözümleri
- Çıkmış soru Çözümleri


Maliyet Muhasebesi

- Kavramlar
- Yöntem ve Tek Düzen Hesap Plan
- İlk Madde ve Malzeme
- İşçilik Maliyetleri
- Genel Üretim Giderleri
-  SMMM Satılan Mamüllerin Tablosu
- Başabaş Noktası
- Sipariş Maliyet Yöntemi
- Standart Maliyet
- Safha Maliyet Sistemi
- Birleşik Maliyet
- Örnek Soru Çözümleri
- Çıkmış soru Çözümleri


Mali Analiz

- Mali Analiz Giriş
- Analiz Neden Yapılır
- Finansal Tablo türleri
- Aktif Bilanço
- Dönen Varlıklar
- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı
- Bilanço Dipnotları
- Gelir Tablosu Dipnotları
- Mali Tablolar
- Fon Kaynağı Yaratmak
- Fon Kullanımı
- Mali Analiz Çeşitleri
- Finansal Tablolarda Kullanılan Analiz Teknikleri
- Bilanço
- Rasyo Analiz Tekniği
- Örnek Soru Çözümleri
- Çıkmış soru Çözümleri

Muhasebe Denetimi

- Muhasebe Denetimine Giriş
- Denetim Nedir
- Denetçi
- Denetçi Türleri
- Denetçi Sıralaması
- Genel Kabul Görüş Denetim Standartları
- Denetçinin Görevleri
- Denetim raporlarında Bulunması Gerekenler
- Denetim Riskleri
- Denetim Zamanı
- İç Kontrol sistemi
- İç Kontrol sisteminin Değerlendirme Aşamaları
- Denetim Yöntemleri
- Çalışma Kağıtları
- Kaç Türlü Dosya Vardır
- Denetimler
- Kasa Denetimi
- Banka Denetimi
- Alacak Denetimi
- Örnek Soru Çözümleri
- Çıkmış soru Çözümleri

4857 İş Hukuku - SGK

- İş Hukukunun  ve Temel İlkeleri
- İş Hukukunun Kaynakları
- İş Hukukunun Uygulama Alanı
- İş Hukukunun Temel Kavramları
- İşyerini Bildirme-İşyeri Devri
- İşyerinin Kapatılması
- İş Sözleşmesi
- İş Sözleşmesinin Türleri
- İş Sözleşmesinin Yapılması
- İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar
- İşverenin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları
- İş sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sonuçları
- İş Sözleşmesinde Fesih ve Türleri
- İş Güvencesi Şartları
- Toplu İşten Çıkarma
- Çalışma Belgesi-İbraname
- Kıdem Tazminatı
- Çalışma Süreleri ve İzinler
- Ücretli Tatil ve İzinler
- Çalışma Yaşamında Özel Olarak Korunan Gruplar
- Ücret
- Ücret Sistemleri
- Ücretin Belirlenmesi Ve Düzeyi
- Ücretten Ceza Kesintisi
- Sosyal Sigortaların İşleyişi
- Sigortalılığın Başlama ve Bitişi
- Sosyal Sigorta Kolları
- İşsizlik Sigortası
- İsteğe Bağlı Sigorta (İBS)
- Genel Sağlık Sigortası (GSS 5510)
- Örnek Soru Çözümleri
- Çıkmış soru Çözümleri

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)

- Finansal Tabloların Nitelikleri
- TMS1-Finansal Tabloların Sunuluşu Standartı
- TMS2-Stoklar Standartı
- TMS7-Nakit Akış Tabloları Standartı
- TMS8-Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
- TMS10-Bilanço Tarihindeki Olaylar Standartı
- TMS11-İnşaat Sözleşmeleri Standartı
- TMS12-Gelir Vergileri Standartı
- TMS14-Bölümlere Göre Raporlama Standartı
- TMS16- Maddi Duran Varlıklar ve TMS36 Varlıkların Değer Düşüklüğü
- TMS17- Kiralama İşlemleri ( finansal Kiralama)
- TMS18- Gelir ( Hasılat)Standardı
- TMS19-Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı
- TMS20- Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması
- TMS21-Kur Değişimlerinin etkileri
- TMS23- Borçlanma Maliyetleri Standardı
- TMS24-İlişkili Taraf Açıklamaları Standardı
- TMS27-Konsolide Finansal Tablolar
- TMS29-Yüksek Enflasyon Döneminde Finansal Tablolar
- TMS37-Karşılıklar Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Standardı
- Örnek Soru Çözümleri
- Çıkmış soru Çözümleri

Borçlar Hukuku

- Borçlar Hukuku
- Borcun Unsurları
- Borcun Kaynakları
- Sözleşme Şekilleri
- Butlan ( Hükümsüzlük) Kavramı
- Temsil Kavramı
- Temsil Ne Zaman Sonlanır
- Temerrüt (Direnme)
- İrade İle Beyan Arasındaki Uyuşmazlıklar
- Borcun İfası
- Borcu Sona Erdiren Nedenler
- Takas 
- Sözleşme Türleri
- Kefalet Türleri
- Örnek Soru Çözümleri
- Çıkmış soru Çözümleri

SMMM Finansal Muhasebe Dersi İçerik:

Dönen Varlıklar
Sınava Yönelik Hesaplar
- 100 Kasa
- 101 Alınan Çekler
- 102 Bankalar
- 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
- 108 Diğer Hazır Değerler
- 110 Hisse Senetleri
- 111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar
- 112 Kamu Kesim Tahvil Senet ve Bonolar
- 119 Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
- 120 Alıcılar
- 121 Alacak Senetleri
- 122 Alacak Senetleri Reeskontu (-)
- 128 Şüpheli Ticari Alacaklar
- 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)
- 131 Ortaklardan Alacaklar
- 133 Bağlı Ortaklıklar
- 150 İlk Madde ve Malzeme
- 153 Ticari Mallar
- 181 Gelir Tahakkukları Hesabı
- 190 Devreden KDV
- 191 İndirilecek KDV

Duran Varlıklar
- 250 Arazi ve Arsalar
- 252 Binalar
- 254 Taşıtlar
- 255 Demirbaşlar
- 257 Birikmiş Amortismanlar (-)
- 264 Özel Maliyetler
- 281 Gelir Tahakkukları Hesabı

Kısa Vadeli Yabancı Varlıklar
- 300 Banka Kredileri Hesabı
- 320 Satıcılar Hesabı
- 321 Borç Senetleri Hesabı (-)
- 322 Borç Senetleri Reeskont Hesabı (-)
- 331 Ortaklara Borçlar
- 368 Ödenmesi Gereken Peşin Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı

Uzun Vadeli Yabancı Varlıklar
- 400 Banka Kredileri Hesabı

Özkaynaklar
- 500 Öz Sermaye
- 501 Ödenmemiş Sermaye (-)

- Muhasebe Süreci
- Hesap,Madde,Fiş Tanımları
- GKMİ (12 Adet)
- Aktifi düzenleyici Pasif Hesaplar
- Pasifi Düzenleyici Aktif Hesaplar
- Kar Yedekleri Hesabı
- Sermaye Yedekleri Hesabı
- Maddi Duran Varlıklar
- Mali Duran Varlıklar
- Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- Bürüt İşletme Sermayesi
- Net İşletme Sermayesi
- Sürekli Sermaye Kavramları
- VUK 232 Maddesinin Açıklaması
- Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler
- Alacağın Şüpheli Hale Gelmesi
- Şirketler Muhasebesi
- Şahıs - Sermaye Ortaklıkları
- Diğer Konu Anlatımları
- Çıkmış ve Çıkabilecek Muhtemel Soru Çözümleri

DETAYLI BİLGİ VEYA İSTERSENİZ TELEFONLA HIZLI SİPARİŞ: 0 212 853 5571

Yayınevi : Görüntülü Dershane

(Yayınevi adını tıklayarak yayınevinin diğer çalışmalarını listeleyebilirsiniz.)

Ürün Barkodu : 8699443693010

Ürün Etiketleri : (Arama için etiketleri tıklayabilirsiniz...)
Görüntülü Dershane SMMM Staja Başlama Eğitim Seti 94 DVD + Rehberlik Kitabı smmm dvd smmm staja başlama dvd staja başlama dvd seti

Görüntülü Dershane SMMM Staja Başlama Eğitim Seti 94 DVD + Rehberlik Kitabı QR Code
Bu ürüne akıllı telefonunuzun tarayıcısından ulaşmak için QR Code tarayıcı uygulamanızı kullanabilirsiniz.

Benzer Ürünler

1. Yargı SMMM Staja Giriş Sınavı Tamamı Ayrıntılı Çözümlü Soru Deposu Kitabı 2 Cilt Yeni
2. Görüntülü Dershane SMMM Yeterlilik - Tamamlama Sınavlarına Hazırlık Eğitim Seti 53 DVD + Rehberlik Kitabı
3. Deha SMMM Staja Başlama Konu Anlatımlı Kaynak Kitap
4. Deha SMMM Staja Başlama 15 Deneme Sınavı Yeni Baskı
5. Ercan Serdar Toksoy (EST) SMMM Staja Başlama Sınavlarına Hazırlık Seti SÜPER KAMPANYA
6. Görüntülü Dershane SMMM Yeterlilik Finansal Muhasebe Eğitim Seti 10 DVD + Rehberlik Kitabı
7. Görüntülü Dershane SMMM Yeterlilik Maliyet Muhasebesi Eğitim Seti 8 DVD + Rehberlik Kitabı
8. Görüntülü Dershane SMMM Yeterlilik Finansal Tablolar ve Analizi Eğitim Seti 8 DVD + Rehberlik Kitabı
9. Görüntülü Dershane SMMM Yeterlilik Muhasebe Denetimi Eğitim Seti 4 DVD + Rehberlik Kitabı
10. Görüntülü Dershane SMMM Yeterlilik Meslek Hukuku Eğitim Seti 5 DVD + Rehberlik Kitabı
11. Görüntülü Dershane SMMM Yeterlilik Vergi Hukuku Eğitim Seti 8 DVD + Rehberlik Kitabı
12. Görüntülü Dershane SMMM Yeterlilik Hukuk Grubu Eğitim Seti 8 DVD + Rehberlik Kitabı
13. Deha SMMM Yeterlilik 707 Soru 707 Cevap Soru Bankası Kitabı Yeni Baskı
14. Deha Yayınları SMMM Staja Başlama Süper Kampanya 1
15. Görüntülü Akademi SMMM Staja Başlama Çıkmış Sorular Çözümlü Soru Bankası 7 DVD + Rehberlik DVD
16. Görüntülü Akademi SMMM Staja Başlama Tarih Görüntülü Çözümlü Soru Bankası 4 DVD + Rehberlik DVD
17. Görüntülü Akademi SMMM Staja Başlama Türkçe Görüntülü Çözümlü Soru Bankası 3 DVD + Rehberlik DVD
18. Görüntülü Akademi SMMM Staja Başlama Matematik Görüntülü Çözümlü Soru Bankası 3 DVD + Rehberlik DVD
19. Görüntülü Akademi SMMM Staja Başlama Meslek Hukuku Görüntülü Çözümlü Soru Bankası 1 DVD + Rehberlik DVD
Alışveriş Sepetiniz

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor...
25 Ocak 2022, Salı
Sürat Kargo ve UPS Kargo ile Kapıda Teslim Kapıda ÖdemeÜSTELİK 150 TL ve ÜZERİ
ALIŞVERİŞLERİNİZDE

KARGO BEDAVA

HAVALE, EFT veya PTT
Posta Çeki ile ÖDEYİN
% 3 İNDİRİM
KAZANIN!
www.egitimSepeti.com
Sitede kullanılan isim, logo, resim, grafik, marka ve benzeri her türlü telif gerektiren içeriğin tüm kullanım hakları, sahiplerine aittir.
EgitimSepeti.com bir Netpa Market Bilg. Rek. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. hizmetidir.
İLETİŞİM
COMODO 3D Secure Site
Valid CSS!

OTURUM KİMLİĞİ: 202201251702351046003339