depokitap.com Hızlı ve güvenli. Burada alışveriş çok kolay.
Kategoriler

Görüntülü Akademi İmam Hatip 12. Sınıf Meslek Dersleri Eğitim Seti 41 DVD

Görüntülü Akademi İmam Hatip 12. Sınıf Meslek Dersleri Eğitim Seti 41 DVD


FİYATI : 59,00 TL (KDV Dahil)
Havale İndirimli: 57,23 TL (KDV Dahil)
Hızlı Satın Al
Sepete Ekle
Biz Sizi Arayalım Ürünü Önerin Demo İzleyin

Görüntülü Akademi İmam Hatip 12. Sınıf Meslek Dersleri Eğitim Seti 41 DVD Özellikleri

Tanıtım Videosunu İzlemeden Karar Vermeyin!

Görüntülü Akademi İmam Hatip 12. Sınıf Meslek Dersleri Eğitim Seti 41 DVD

- İmam Hatip 12. Sınıf Arapça Dersi Eğitim Seti

- İmam Hatip 12. Sınıf Kelam Dersi Eğitim Seti

- İmam Hatip 12. Sınıf Hitabet ve Uygulama Dersi Eğitim Seti

- İmam Hatip 12. Sınıf İslam Tarihi Dersi Eğitim Seti

- İmam Hatip 12. Sınıf Karşılaştırmalı Dinler Tarihi Dersi Eğitim Seti

Milli Eğitim Müfredatına göre hazırlanmış İmam Hatip Eğitim Setleri

İmam Hatip 12. Sınıf Arapça Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

- Temizlik İmandandır

- Nükteler

- Savaş ve Barış

- Tarihi Şahsiyetler

- Şirk ve İman

- Tövbe

- Sokak Çocukları

- İnsan Hakları

- Abdest

- Birleşmiş Milletler

- Yardımlaşma

- Anne Baba Hakları

- İslam’da Ahlak

- Kötü Alışkanlıkların Zararları

İmam Hatip 12. Sınıf Hitabet ve Mesleki Uygulama Eğitim Seti Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

Din Hizmetleri ve İletişim

- Din Hizmetleri ve Din Görevliliği

- Din Hizmetlerinde Kendini ve Hedef Kitleyi Tanıma

- Din Hizmetlerini Zorlaştıran ve Engelleyen Sorunları Tanıma

- Din Hizmetlerinde İletişim

 

Hitabet ve Dini Hitabet

- Hitabet ve Türleri

- Din Hizmetlerinde Hitabetin Yeri ve Önemi

- Dinî Hitabet ve Çeşitleri

- Dinî Hitabetin İlkeleri

- Dinî Hitabette Kaynak Seçiminin Önemi

- Tarihten Dinî Hitabet Türlerine Örnekler

 

Dini Hitabet Türü Olarak Hutbe

- Hatiplik ve Hutbe

- Hutbe İle İlgili Dinî Hükümler

- Hutbe Hazırlanması İle İlgili Hususlar

- Hutbe Duaları

- Hutbe Örnekleri

 

Dini Hitabet Türleri Olarak Vaaz

- Vaizlik ve Vaaz

- Vaaz ve İrşadın Dindeki Yeri

- Vaazın Hazırlanışı İle İlgili Hususlar

- Vaaz Duaları

 

Cenaze Adabı

- Ölüm Anında Yapılacak İşler

- Ölünün Yıkanması ve Kefenlenmesi

- Cenaze Namazı ve Duaları

- Cenazenin Defni ve Taziye

- İslam’ın Şehitlik ve Gaziliğe Verdiği Önem

 

Çeşitli Törenlerde Dini Hitabet Dua

- Dua ve Önemi

- Dua Etmeyi Öğrenme

- Mübarek Gün ve Geceler

- Hatim, Mevlit ve Duaları

- Ad Koyma

- Sünnet Merasimi

- Nişan ve Nikâh

- Yemek ve İftar Duaları

- Kurban ve Duası

- Hacı Uğurlama Duası

- Asker Uğurlama Duası

- Tevbe-İstiğfar Duası

- Herhangi Bir Açılış veya Kapanışta Yapılacak Konuşma ve Dua

 

Çeşitli Törenlerde Dini Musiki

- Musiki ve Dinî Musiki

- Cami Musikisi

İmam Hatip 12. Sınıf İslam Tarihi Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

İslam Tarihine Giriş Ve Asr-I Saadet Dönemi

- İslam Tarihinin Konusu, Amacı Ve Metodu

- İslam Tarihinin Kaynakları

- İslam Öncesi Arabistan Ve Dünya

- Hz. Muhammed’in (S.A.V.) Peygamber Oluşu Ve İslam’ın Mekke Dönemi

- Hicret Ve İslam’ın Medine Dönemi

- Veda Haccı Ve Veda Hutbesi

- Hz. Muhammed’in (S.A.V) Vefatı

 

Dört Halife Dönemi

- Hz. Muhammed’den (S.A.V) Sonra Devlet İdaresi

- Hz. Ebu Bekir Dönemi

- Hz. Ömer Dönemi

- Hz. Osman Dönemi

- Hz. Ali Dönemi

- Dört Halife Dönemi’nin İslam Tarihindeki Yeri Ve Önemi

 

Emeviler

- Emeviler Ve Emevilerin Kuruluş Dönemi

- Yezid Dönemi Ve Olayları

- Fetihler Ve İslam Coğrafyasının Genişlemesi

- Ömer B. Abdülaziz Dönemi Ve İslam’ın Hızlı Yayılış Süreci

- Emeviler Dönemi Diğer Önemli Olaylar

- Emevilerin Yıkılışı

- Emevilerin İslam Tarihindeki Yeri Ve Önemi

 

Endülüs Emevi Devleti

- Endülüs’ün Fethi Ve Valiler Dönemi

- Endülüs Emevi Devleti

- Emeviler Sonrasında Endülüs

- Endülüs’te Müslüman Varlığına Son Verilmesi

- Osmanlı-Endülüs-İspanya İlişkileri

- Hristiyanların Elinde Endülüslüler

- Endülüs İslam Devleti’nin Önemi Ve Batı Medeniyetine Etkisi

 

Abbasiler

- Abbasilerin Kuruluşu

- Abbasiler Yönetiminde Mevali Ağırlığı

- Abbasilerin Din Politikası

- İç Sorunlar

- Merkezî İdareden Kopmalar

- Askeri Ve Siyasi İlişkiler

- Moğol İstilası Ve Abbasilerin Yıkılışı

- Abbasilerin İslam Tarihindeki Yeri Ve Önemi

 

İslamiyet Ve Türkler

- Türk Arap İlişkileri

- Türklerin İslam Dinine Girişi

- Müslüman Türk Devletleri

- Türklerin İslam Dünyasındaki Faaliyetleri

- İslam Dininin Yayılmasında Türklerin Rolü

 

Günümüz İslam Dünyası

- Asya Kıtasında Müslümanlar

- Afrika Kıtasında Müslümanlar

- Balkanlarda Müslümanlar

- Avrupa Ülkelerinde Müslümanlar

- Amerika Kıtasında Müslümanlar

- Avustralya Kıtasında Müslümanlar

- İslam Dünyasındaki Siyasi Ve İktisadi Gelişmeler

- İslam Dünyasının Ekonomik Yapısı Ve Doğal Zenginlikleri

- İslam Dünyasındaki İlmî Ve Fikrî Gelişmeler

- İslam Dünyasında Medeniyetler Arası İlişkiler Ve Kültürel Gelişmeler

- İslam Dünyasının Siyasi Ve Uluslararası Teşekkülleri

- Türkiye İle Diğer İslam Ülkeleri Arasındaki İlişkiler

- İslam Ülkeleri Ve Bunların Uluslararası Teşekküllerle İlişkisi

İmam Hatip 12. Sınıf Karşılaştırmalı Dinler Tarihi Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

Karşılaştırmalı Dinler Tarihine Giriş

- Tanımı, Konusu ve Metodu

- Din Bilimleri Arasındaki Yeri

- Temel İslam Bilimleriyle İlişkisi

- Diğer Dinleri Öğrenmenin İslam Açısından Önemi

- Türkiye’de Karşılaştırmalı Dinler Tarihinin Tarihçesi

 

Dinin Mahiyeti

- Dinin Tanımı ile İlgili Görüşler

- Dinin Kaynağı Hakkındaki Görüşler

- Din ile Mitoloji

- Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi

 

Vahye Dayalı Dinler Sorun Var

- Vahiy Geleneği

- Yahudilik

- Hristiyanlık

- İslamiyet

 

Hint ve Doğu Asya Dinleri

- Hint Dinleri

- Çin ve Japon Dinleri

- Diğer Dinler

 

Dinlerde İnanç

- Tanrı İnancı

- Peygamber veya Din Kurucusu İnancı

- Ahiret İnancı

- Mehdi-Mesih İnancı

- Kutsal Kitap İnancı

 

Dinlerde İbadet ve İbadet Yerleri

- Dinlerde İbadet

- Dinlerde İbadet Yerleri

 

Dinlerde Temel Ahlaki İlkeler

- Doğruluk

- Temizlik

- İyilik ve Yardımseverlik

- Büyüklere Saygı

- Başkalarına Zarar Vermemek

- Öldürmemek

- Hırsızlık Yapmamak

- Zina Yapmamak

- Yalancı Şahitlik Yapmamak

 

Dini Çoğulculuk, Diyalog ve Misyonerlik

- Dinî Çoğulculuk

- Türkiye’deki Dinî Gruplar

- Dinler Arası Diyalog

- Misyonerlik

- Laikliğe Yönelik İç ve Dış Tehditler

İmam Hatip 12. Sınıf Kelam Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

Kelam Bilimi ve Temel Sorunlar

- Kelam Biliminin Tanımı, Konusu ve Amacı

- Kelam Biliminin Yöntemi

- Kelam Biliminin Doğuşu ve Gelişmesi

- Kelam Biliminin, İslam Bilimleri Arasındaki Yeri

- Kelam ile Felsefe Arasındaki İlişki

- Varlık Sorunu

- Bilgi Sorunu

 

İslam Düşüncesinde Yorumlar

- Yorum Farklılıklarının Ortaya Çıkış Sebepleri

- Belli Başlı İtikadi Mezhepler

- Havariç

- Şia

- Mürcie

- Mutezile

- Ehl-i Sünnet

- İslam Düşüncesinde Fıkhi Yorumlar

- Tasavvufi Bir Yorum Olarak Alevilik-Bektaşilik

 

İman, Bilgi ve Amel

- İmanın Sözlük ve Terim Anlamları

- Tasdik ve İnkâr

- İman Bilgi İlişkisi

- İman-Amel İlişkisi

- İmanda Artma-Eksilme

 

Allah’ın Varlığı  ve Birliği: Tevhit

- Allah’ın Varlığı ve Birliğinin Delilleri

- Allah’ın Varlığı ve Birliğine İnanma

- Allah’ın Sıfatları

- Kur’an’da Allah’ın İsimleri

 

Melekler

- Meleklerin Varlığı

- Meleklerin Görevleri

- Meleklere İmanın Önemi

- Cin ve Şeytan

 

Nübüvvet ve İlahi Kitaplar

- Resul, Nebi ve Vahiy Kavramları

- Allah’ın Peygamber ve Vahiy Göndermesinin Nedenleri

- Peygamberlerin Nitelikleri

- Peygamberliğin Kanıtı Olarak Mucize

- Peygamberlere Gönderilen Kitaplar

- Hz. Muhammed’in Peygamberliği

 

Mead: Ahiret İnancı

- Hayat Amaçsız Değildir

- Ölüm Bir Hayat Gerçeğidir

- İnsanların Ölümden Sonra Dirilmesi (Ba’s, Haşr ve Mahşer Kavramları

- İnsanların Sorgulanması (Hesap, Sual ve Mizan Kavramları

- Cennet ve Cehennem

- Ahirete İmanın Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı

 

İnsan ve Kaderi

- Kader ve Kaza Kavramları

- İnsanın Kaderle İlgili Bazı Özellikleri

- Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar

 

Kelam İlminin Günümüzdeki Durumu

- Günümüzde Kelam İlmi

- Çağdaş Kelam Problemleri

- Deizm (Yaradancılık)

- Çok Tanrıcılık (Politeizm)

- Gizemcilik (Mistisizm)

- Bilinemezcilik (Agnostisizm)

- Pozitivizm (Olguculuk)

- Tanrı Tanımazlık (Ateizm)

- Nihilizm (Hiççilik)

- Satanizm

- Tenasüh ve Reenkarnasyon

- Yeni İlm-i Kelam

 

Din ve Vicdan Özgürlüğü

- İslam Dininin Özgürlüğe Verdiği Önem

- Din Seçme Özgürlüğü

- Din İçinde Özgürlük

- Laiklik

İmam Hatip Eğitim Seti Demolarımızı Mutlaka İzleyiniz.

 

Milli Eğitim Müfredatına göre hazırlanmış İmam Hatip Eğitim Setleri

- İmam Hatip Setlerimiz Tamamen Görüntülüdür.

- İmam Hatip Eğitim Setlerimiz Konu Anlatımlıdır.

- İmam Hatip Eğitim Setlerimizde Konular ile ilgili Soru Çözümleri Mevcuttur.

- İmam Hatip Eğitim Setlerimiz MEB Müfredatına uyumludur.

- İmam Hatip Eğitim Setlerimiz DVD Player, Bilgisayar, Laptop, PlayStation kısacası DVD Okuyucunun olduğu tüm ortamlarda izlenmektedir.

İmam Hatip Eğitim Setlerimizin Hazırlanmasındaki Amaç:

İmam Hatip İlköğretim ve İmam Hatip Liseleri meslek dersleri ile ilgili piyasadaki yetersiz kaynaklardan dolayı bu alanda uzman bir çalışmanın eksikliğinden dolayı Görüntülü Akademi Yayınları olarak imam hatip eğitim setlerini hazırlamak için bu projeyi kendimize hedef kıldık. İmam Hatip Eğitim Setlerinin hazırlanmasındaki en büyük amaç bu alandaki eksikliğin giderilmesi ve siz değerli imam hatipli arkadaşlarımıza güzel bir kaynağın sağlanması. Görüntülü İmam Hatip Eğitim Setleri ile derslerinizde hem daha başarılı olacaksınız hem de çok rahat bir şekilde Meslek derslerinizi öğrenebileceksiniz. İmam Hatip derslerinize hazırlanıp okulda öğretmeninizin anlattığı konulara daha rahat vakıf olabileceksiniz. Veya okulda anlamadığınız zaman imam hatip eğitim setleri ile konuları tekrar edebilir ve istediğiniz kadar izleme yaparak bu alandaki eksikliğinizi giderebilmenizdir.

İmam Hatip Eğitim Setlerini hazırlarken alanında uzman öğretmenlerin seçimleri yapıldı. İmam Hatip Dersleri aşama aşama (Ünite ve Ünite konuları) bir index halinde konular çıkartılarak öğretmenler tarafından görüntülü ve uygulamalı olarak anlatılmıştır. İmam Hatip Eğitim Setleri konuları anlatıldıktan sonra soru çözümleri ile konular pekiştirilmiştir.

DETAYLI BİLGİ VEYA İSTERSENİZ TELEFONLA HIZLI SİPARİŞ: 0 212 853 5571

Yayınevi : Görüntülü Akademi

(Yayınevi adını tıklayarak yayınevinin diğer çalışmalarını listeleyebilirsiniz.)

Ürün Etiketleri : (Arama için etiketleri tıklayabilirsiniz...)
Görüntülü Akademi İmam Hatip 12. Sınıf Meslek Dersleri Eğitim Seti 41 DVD

Görüntülü Akademi İmam Hatip 12. Sınıf Meslek Dersleri Eğitim Seti 41 DVD QR Code
Bu ürüne akıllı telefonunuzun tarayıcısından ulaşmak için QR Code tarayıcı uygulamanızı kullanabilirsiniz.

Benzer Ürünler

1. Görüntülü Akademi İmam Hatip Lisesi Arapça Eğitim Seti 29 DVD
2. Görüntülü Akademi İmam Hatip 12. Sınıf Arapça Eğitim Seti 8 DVD
3. Görüntülü Akademi İmam Hatip 12. Sınıf Karşılaştırmalı Dinler Tarihi Eğitim Seti 9 DVD
4. Görüntülü Akademi İmam Hatip 12. Sınıf Kelam Eğitim Seti 9 DVD
5. Görüntülü Akademi İmam Hatip 12. Sınıf İslam Tarihi Eğitim Seti 10 DVD
6. Görüntülü Akademi İmam Hatip 11. Sınıf Meslek Dersleri Eğitim Seti 20 DVD
7. Görüntülü Akademi İmam Hatip 11. Sınıf Arapça Eğitim Seti 7 DVD
8. Görüntülü Akademi İmam Hatip 11. Sınıf Kelam Eğitim Seti 9 DVD
9. Görüntülü Akademi İmam Hatip 11. Sınıf Tefsir Eğitim Seti 4 DVD
10. Görüntülü Akademi İmam Hatip 10. Sınıf Meslek Dersleri Eğitim Seti 30 DVD
11. Görüntülü Akademi İmam Hatip 10. Sınıf Kur'an-ı Kerim Eğitim Seti 7 DVD
12. Görüntülü Akademi İmam Hatip 10. Sınıf Arapça Eğitim Seti 6 DVD
13. Görüntülü Akademi İmam Hatip 10. Sınıf Siyer Eğitim Seti 6 DVD
14. Görüntülü Akademi İmam Hatip 10. Sınıf Fıkıh Eğitim Seti 7 DVD
15. Görüntülü Akademi İmam Hatip 10. Sınıf Hadis Eğitim Seti 4 DVD
16. Görüntülü Akademi İmam Hatip 9. Sınıf Meslek Dersleri Eğitim Seti 21 DVD
17. Görüntülü Akademi İmam Hatip 9. Sınıf Arapça Eğitim Seti 8 DVD
18. Görüntülü Akademi İmam Hatip 9. Sınıf Kuran-ı Kerim Eğitim Seti 13 DVD
19. Görüntülü Akademi İmam Hatip 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim Seti 5 DVD
Alışveriş Sepetiniz

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor...
23 Eylül 2019, Pazartesi
Sürat Kargo ve UPS Kargo ile Kapıda Teslim Kapıda ÖdemeÜSTELİK 150 TL ve ÜZERİ
ALIŞVERİŞLERİNİZDE

KARGO BEDAVA

HAVALE, EFT veya PTT
Posta Çeki ile ÖDEYİN
% 3 İNDİRİM
KAZANIN!
www.egitimSepeti.com
Sitede kullanılan isim, logo, resim, grafik, marka ve benzeri her türlü telif gerektiren içeriğin tüm kullanım hakları, sahiplerine aittir.
EgitimSepeti.com bir Netpa Market Bilg. Rek. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. hizmetidir.
İLETİŞİM
COMODO 3D Secure Site
Valid CSS!

OTURUM KİMLİĞİ: 201909231902131009562405